Kafeet vid julmarknaden på Skärgårdshemmet den 22.12

20.10.2018 kl. 14:06
Föreningen sköter om kafeet vid julmarknaden
Föreningen sköter om kafeet vid julmarknaden på Skärgårdshemmet den 22.12 kl 11-15
Veronica Gustavsson

Kontakta Pellinge Marthaförening

pellinge.martha(at)gmail.com

Ordförande Lisbeth Forss
040 1895 812 / lisbeth.forss(at)gmail.com

Viceordförande  Barbro Hartwall
Sekreterare Veronica Gustavsson
Kassör Maria Lindlöf
Medlem  Anita Johansson
och Heidi Johansson

Seniorernas kontaktperson 
Barbro Hartwall
Lill-Pellinge marthornas kontaktperson 
Birgitta Sundbäck

Glimtar