Kontakta Pellinge Marthaförening

pellinge.martha(at)gmail.com

Ordförande Lisbeth Forss
040 1895 812 / lisbeth.forss(at)gmail.com
 

Viceordförande    Barbro Hartwall
Sekreterare          Veronica Gustavsson
Kassör                  Maria Lindlöf

Medlem               Anita Johansson, Heidi Johansson

Seniorernas kontaktperson Barbro Hartwall
Lill-Pellinge marthornas kontaktperson Birgitta Sundbäck