8.4.2018 Föreningens 70 års jubileum

21.10.2017 kl. 12:37
 8.4.2018 kl. 15 firar vi föreningens 70-årsjubileum. Föreningen inbjuder sina medlemmar till fest i Skärgårdshemmet. Det blir mat och program, närmare info senare.
Veronica Gustavsson

Kontakta Pellinge Marthaförening

pellinge.martha(at)gmail.com

Ordförande Lisbeth Forss
040 1895 812 / lisbeth.forss(at)gmail.com

Viceordförande  Barbro Hartwall
Sekreterare Veronica Gustavsson
Kassör Maria Lindlöf
Medlem  Anita Johansson
och Heidi Johansson

Seniorernas kontaktperson 
Barbro Hartwall
Lill-Pellinge marthornas kontaktperson 
Birgitta Sundbäck

Glimtar