Välkommen till Pellinge Marthaförening

Pellinge Marthaförening grundades 1948 och har idag 59 medlemmar. Av dessa hör 16 till seniorkretsen och 10 till Lill-Pellingekretsen.

På Pellinge marthornas program finns flere årligen återkommande evenemang. Vi står för kaféet under påsk- och julmarknaden på Skärgårdshemmet och på sommartorget andra veckoslutet i juni har vi lotteri. I juli har vi flere år ordnat lantloppis i samband med Pellingedagarna. Däremellan träffas vi under trevlig samvaro.

Klicka här, ta kontakt och kom med!

Aktuellt

43699_t.jpg

Martha träff på Benitas Café 22.5.2015 kl 18.00

Vi träffas som vanligt i maj på Benitas café, den här gången fredagen den 22.5.2015 kl 18.00

Du kan då hämta dina 2-3 lotterivinster av ett värde på minst 3€ per vinst.
De insamlade medlen går i år till barnverksamheten i Pellinge, bl.a. bekostar vi föreningens andel av kokkursen som ordnas i juni.
Om du inte har möjlighet att komma på träffen kan du föra dina vinster till Maria, och lämna dem på hennes trappa om hon inte råkar vara hemma. Kom ihåg att skriva namnet på påsen med vinster

Publicerad 19.05.2015 kl. 14:09

MARTHA TRÄFF med föreläsning "aktivera ditt minne"

Margaretha Holmberg berättar om minnet och ger olika minnesknep. Vi får också olika tips om träningsprogram och litteratur.

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg.

Var: Skärgårdshemmet

När: 19.4.2015 kl. 16

Arrangör: Pellinge Marthaförening

Anmälningar senast 14.4. till: pellinge.martha@gmail.com eller 040 189 5812 (Lisso) 

Glimtar 

Pellinge marthaförening har på årsmötet 2.2.2014 besluta att donera en summa till förmån för det Nya Barnsjukhuset 2017.

"En donation - stor eller liten - är den bästa hjälpen. Alla donationer är lika viktiga. Källa: www.uusilastensairaala2017.fi